Govornici

Dr. Arthur Krigsman

Sjedinjene Američke Države

Doktor Krigsman je pedijatar i pedijatrijski gastroenterolog sa međunarodnom priznatom stručnošću u proceni i lečenju gastrointestinalnih problema povezanih s autizmom. Njegovo zanimanje za ovu jedinstvenu populaciju pacijenata počelo je 2001. godine, a u narednih 20 godina lečio je preko 2000 djece iz cijelog sveta koje pate od autizma i raznih komorbidnih gastrointestinalnih problema. Njegov istraživački interes leži u karakterizaciji jedinstvenih staničnih, molekularnih i kliničkih značajki upalne bolesti creva povezane s ASD-om, a njegovi izvorni nalazi objavljeni su u brojnim recenziranim časopisima.

Osim što je bio pozvani recenzent za recenzirane podneske autora medicinskih časopisa u području svoje stručnosti, dr. Krigsman je bio i gostujući predavač na temu gastrointestinalnih bolesti i autizma na nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima, bolničkim Grand Round-ovima u Americi i u inostranstvu, sastancima Udruženja medicinskih sestara, filantropskih organizacija i na brojnim medicinskim konferencijama. Svoja otkrića predstavio je i pred američkim Kongresom. Njegovo najveće zadovoljstvo ipak proizlazi iz kliničke njege koju pruža svojim pacijentima i poboljšanog kvaliteta života koji je rezultat dijagnosticiranja i liječenja gastrointestinalnih bolesti u ovoj ranjivoj populaciji. Održava urede u Pleasantonu u Kaliforniji i Austinu u Teksasu.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

14:00 – 14:30

Problemi probavnog sistema kod dece u spektru autizma – terapija kortikosteroidima u kombinaciji s imunoterapijom

2. dan 3 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?