Govornici

Doc. dr. sc Mirjana Rajilić-Stojanović

Srbija

Mirjana Rajilic Stojanovic

Dr Mirjana Rajilić-Stojanović je sa pohvalom doktorirala iz oblasti molekularne ekologije creva i ekspert je za raznovrsnost crevne mikrobiote. Radi kao vanredni profesor na Univerzitetu u Beogradu, na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju.

Dr Rajilić-Stojanović je transdisciplinarni istraživač, nastavnik i preduzetnik. Teme istraživanja obuhvataju razvoj i primenu molekularnih metoda za proučavanje crevne mikrobiote; identifikacija povezanosti između raznolikosti mikrobiote i (crevnih) bolesti; taksonomija i sistematika mikroba; razvoj i evaluacija interakcije funkcionalnih namirnica (probiotika i prebiotika uključujući polifenole) sa mikrobiotom i zdravljem; korišćenje lekovitog bilja za razvoj funkcionalne hrane i biomaterijala.

Dr Rajilić-Stojanović je autorka 57 naučnih članaka, pet poglavlja u knjigama i dva patenta i kao pozvani predavač izlagala na preko 50 konferencija i skupova.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

15:50 – 16:10

Fekalni transplant za autizam u Srbiji

2. dan 3 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?