Govornici

Prof. dr. med. sc. Dušan Marić

Srbija

Specijalista dječje hirurgije i specijalist ortoped. Od 2015. godine rukovodilac izbornog predmeta “Regenerativna medicina” na integrisanim studijama i rukovodilac Regenerativne ortopedije na doktorskim studijama (Univerzitet u Novom Sadu).

U regenerativnoj medicini fokusira se na neuroregeneraciju, robotsku rehabilitaciju, ćelijsku signalizaciju u ortopediji i neurologiji, kao i na stimulaciju aktivnosti matičnih stanica. Njegovi najnoviji naučni radovi fokusiraju se na mehanizam za navođenje matičnih ćelija u intratekalnoj primeni.

Suosnivač, suvlasnik i CMO – Vincula Biotech Group, osnivač i predsednik Ortopedskog društva Srbije, suosnivač i potpredsednik SEEBRA, član naučnog komiteta Globalne regenerativne akademije.

Njegovi napori u ekosistemu Vincula Biotech Group uključuju i BTOA – Biološku terapiju autizma i BTOCP – Biološku terapiju cerebralne paralize.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

2. dan 3 Jun 2022

13:45 – 15:00

Panel diskusija: Lečenje matičnim ćelijama (SCT) i autizam

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?