Govornici

Prof. dr. med. sc. Ljiljana Vujotic

Srbija

Ljiljana Vujotić je načelnica Odeljenja za dečju neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Trenutno je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je počela kao asistent 1997. godine.

Ona je iskusni kliničar, specijalista u području neurohirurgije s dodatnom obukom iz plastične i rekonstruktivne hirurgije, endokrinologije i neuroendoskopije. Vujotić ima 35 godina iskustva u neurohirurgiji, tokom kojih je obavila iljade operacija (traume, tumori, vaskularna patologija, urođene anomalije, periferni živci i kičma). Od 2003. godine specijalizirala je plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju – interesujući za napredne teške slučajeve tumora kože koji vrši invaziju na intrakranijalni prostor s velikim rekonstruktivnim zahtevima.

Nakon što je 1982. godine doktorirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vujotić je završila šestogodišnju specijalizaciju iz neurohirurgije u Kliničkom centru Srbije. Tamo je nastavila raditi kao neurohirurg do 2009. Vujotić je stekla zvanje doktora medicine, diplomirala endokrinologiju na Univerzitetu, a zatim doktorirala 2005. godine, pišući o „Endoskopskoj trećoj ventrikulostomiji u hirurškom lečenju hidrocefalusa“.

Kao vođa projekta od 2013. do 16. godine u Ministarstvu zdravlja Srbije, radila je na prevenciji i kontroli cerebrovaskularnih bolesti. Vujotić je trenutno vođa projekta u Kliničkom centru Srbije na projektu biohemijskog istraživanja biomarkera oksidativnog stresa u krvi, tkivima i likvoru kod neurohirurških pacijenata. Njen međunarodni rad uključuje kurseve, posmatranja, govorne angažmane na raznim konferencijama. Objavila je i koautor je više od 190 naučnih radova, uključujući 15 knjiga koje je uredila ili obogatila poglavljima.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

16:00 – 16:30

TBD

2. dan 3 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?