Govornici

Dr. Dmitrii Maltsev

Ukrajina

Dr. Maltsev je zaposlen na Institutu za eksperimentalnu i kliničku medicinu na Nacionalnom medicinskom univerzitetu O’Bogomolets, Kijev, Ukrajina.

Specijalista je u oblasti kliničke imunologije, neuroimunologije, oportunističkih infekcija i imunoterapije, kao i za u oblasti teorije bolesti humane imunodeficijencije; autor je 16 knjiga o imunologiji i neuroimunologiji, uključujući jedan udžbenik za studente medicinskih univerziteta i jedan atlas o radiološkim manifestacijama herpesvirusnih infekcija.

Autor je i 161 članka objavljenih u naučnim časopisima Ukrajine i stranih zemalja, kao i preko 100 izlaganja na naučnim konferencijama. Nosilac je oko 30 patenata i autorskih prava na pronalaske.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

2. dan 3 Jun 2022

10:30 – 11:00

Dijagnostički parametri u lečenju poremećaja spektra autizma i imunoterapija

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?