Organizatori

Partnerske organizacije

Udruženje za nauku i autizam – nAUkaTIZAM je organizacija koju čine roditelji koji godinama pomno prate naučni razvoj u polju autizma. Novi naučni uvidi i mogućnosti lečenja kod poremećaja iz spektra autizma postaju dostupni svakog dana u svetu, a trenutno ih je teško dobiti u regionu. Cilj našeg udruženja je pomoći naučnim i medicinskim ustanovama u našem regionu da dobiju odgovarajuću obuku vodećih naučnika i praktičara u oblasti, što će zauzvrat omogućiti osobama sa autizmom i njihovim negovateljima da dobiju podršku medicinskih ustanova, i gdje god im to još treba.

Naše udruženje trenutno ima poglavlja i predstavnike u tri zemlje: Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Nadamo se da ćemo iskoristiti već postojeće resurse i stvoriti nove mogućnosti za sve pojedince koji žive s poremećajem iz spektra autizma.

Svedoci smo da mnoge porodice pogođene autizmom žive u malim zajednicama, pa im je teško dobiti redovne logopedske (a i druge) tretmane. Iz tog razloga, jedan od naših fokusa će biti lokalizacija već postojećih aplikacija, te stvaranje nove tehnologije, da bi negovatelji bili u mogućnosti pomoći svojoj deci u njihovom domu, njihovim tempom, za malu cenu.Udruženje “Deca bez granica” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zdravstvene zaštite i drugih prava dece sa poremećajem iz spektra autizma. Ideja da napravimo naše Udruženje nastala je kroz razmenu iskustava roditelja dece sa dijagnozom spektra autizma (autizam, disharmonični razvoj, aspergerov sindrom itd), koji su, u želji da pomognu svojoj deci, počeli najpre neformalno da razmenjuju informacije. Ono što ove roditelje povezuje je razumevanje da autizam nije psihijatrijski poremećaj, već kompleksni medicinski poremećaj, koja iz tog razloga zahteva sveobuhvatan medicinski tretman.

Misija našeg Udruženja je davanje podrške deci sa poremećajima iz autističnog spektra da ostvare sve svoje potencijale, kroz korišćenje najnovijih naučnih istraživanja i saznanja i unapređivanje zdravstvene zaštite. Vizija našeg Udruženja je da sva deca sa poremećajima iz autističnog spektra ostvare svoj pun intelektualni i društveni potencijal.

Udruženje svoje aktivnosti obavlja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a otvoreno je i za članove iz drugih zemalja u regionu.

Naučni organizacioni odbor

Niste se registrovali za konferenciju?

Naši sponzori i donatori