2. do 4. juna 2022.

Agenda

Međunarodna konferencija o savremenim načinima lečenja kod poremećaja iz spektra autizma

12:30 – 13:00

Registracije

13:00 – 13:30

Uvod:

  • Predstavnik naučne medicinske ustanove
  • Predstavnik udruženja organizatora

13:30 – 14:00

Pregled uspešnih medicinskih intervencija u autizmu: praktično iskustvo

Dr. Nicola Antonucci, Biomedicinski centar za istraživanje i lečenje autizma, Bari, Italija

TEMA: GASTROINTESTINALNA PITANJA U POREMEĆAJU SPEKTRA AUTIZMA

Moderator sesije: Dr Richard E. Frye, Arizona, SAD

14:00 – 14:30

Problemi probavnog sistema kod dece u spektru autizma – terapija kortikosteroidima u kombinaciji s imunoterapijom

Dr. Arthur Krigsman, Pediatric Gastroenterology Resources, TX, SAD

14:30 – 14:50

Diskusija

14:50 – 15:10

Pauza za kafu

15:10 – 15:30

Računanje sa mikrobiomom

Dr Jasminka Hasić, Sarajevo School of Science and Technology, Sarajevo, BiH

15:30 – 15:50

Projekt Mikrobiom u autizmu – ažuriranje/rezultati Sarajevske škole za nauku i tehnologiju

Dr. Lejla Pašić, Sarajevo School of Science and Technology, Sarajevo, BiH

15:50 – 16:10

Fekalni transplant za autizam u Srbiji

Dr Mirjana Rajilić-Stojanović, Beogradski Univerzitet, Srbija

16:10 – 16:40

Novosti o terapiji prenosom mikrobiote / fekalni transplant (MTT / FMT) u poremećaju spektra autizma (odrasli i deca)

Dr. James Adams, Arizona State Univerzitet, AZ, SAD

16:40 – 17:00

Diskusija

8:00 – 8:30

Registracije

TEMA: DIJAGNOSTIČKI PARAMETRI & IMUNOTERAPIJA

Moderator sesije: Dr. Nermina Kravić, Univerzitetsko klinički centar Tuzla, BiH

8:30 – 9:00

PANS/PANDAS Osnove i mogućnosti lečenja

Dr. Kiki Chang, University of Texas at Houston, SAD

9:00 – 9:30

IVIG za PANS/PANDAS

Dr. Miroslav Kovačević, Grant Square Medical Center, Hindsdale, IL, SAD

09:30 – 09:50

Iskustvo u korišćenju IVIG-a za PANS/PANDAS u Srbiji

Dr. Srđan Pašić, Inst. za zdravlje majke i deteta, Beograd, Srbija

09:50 – 10:10

Diskusija

10:10 – 10:30

Pauza za kafu

Moderator sesije: Dr Miroslav Kovačević, Grand Square Medical Center, Illinois, SAD

10:30 – 11:00

Dijagnostički parametri u lečenju poremećaja spektra autizma i imunoterapija

Dr. Dmitry Maltsev, Institut za eksperimentalnu i kliničku medicinu na Nacionalnom medicinskom univerzitetu O’Bogomolets, Kijev, Ukrajina.

11:00 – 11:30

Uloga egzogenih pokretača neuroinflamacije u autizmu

Dr. Kirill Shlyapnikov, klinika Echinacea, Moskva, Rusija

11:30 – 12:00

IVIG za autizam

Dr Isaak Melamed, MD, IMMUNOe, Colorado, SAD

12:00 – 12:30

Diskusija

12:30 – 13:30

Ručak

TEMA: MATIČNE ĆELIJE U TRETMANU AUTIZMA

Moderator sesije: Rastko Petaković, Predstavnik Udruženja Naukatizam

13:45 – 15:00

Panel diskusija: Lečenje matičnim ćelijama (SCT) i autizam

1. Krv Pupčanika – Dr. Stanislav Volchkov, Samara, Rusija
2. Koštana srž – Dr. Dušan Marić i Dr. Džihan Abazović, Novi Sad, Srbija
3. Tkivo Pupčanika – Dr. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Lublin, Poljska

15:00 – 15:20

Pitanja i odgovori

15:20 – 15:30

Pauza za kafu

TEMA: INOVATIVNI PRISTUPI AUTIZMU

Moderator sesije: Dr. Gordana Tomac, Hrvatska

15:30 – 15:50

Prenatalni rizici za poremećaj spektra autizma

Dr. Aleksandar Ljubić, Vincula Biotech Group, Beograd, Srbija

15:50 – 16:10

Najčešće lab analize koje se poručuju za djecu sa ASD

Dr Milka Popović, Beograd, Srbija

16:10 – 16:30

Diskusija

8:00 – 8:30

Registracije

TEMA: INOVATIVNA ISTRAŽIVANJA NAČINA TRETIRANJA AUTIZMA

Moderator sesije: Dr Milka Popović, Beograd, Srbija

8:30 – 9:00

Optometrija i terapija vida kod autizma

Grzegorz Lewicki, Msc. FCOVD, Dobry Optometrysta, Poljska

9:00 – 9:30

Uloga bumetanida u lečenju autizma

Dr. Eric Lemonnier, Centar za istraživanje autizma u Bretanji, CHRU Brest Hospital Bohars, Francuska

9:30 – 10:00

Nedostatak cerebralnih folata u poremećaju spektra autizma

Dr. Richard Frye, Dečija bolnica Phoenix, AZ, SAD

10:00 – 10:15

Diskusija

10:15 – 10:30

Pauza za kafu

TEMA: MITOHONDRIJSKA DISFUNKCIJA

Moderator sesije:  Dr Miroslav Kovačević, Grant Square Medical Center, Illinois, SAD

10:30 – 11:00

Mitohondrijska disfunkcija i poremećaj iz spektra autizma

Dr. Richard Frye, Dečija bolnica Phoenix, AZ, SAD

11:00 – 11:30

Istraživanje o korišćenju Suramina za lečenje autizma

Trendovi i iskustva

11:30 – 12:00

Diskusija

ZAVRŠNA SESIJA

Moderator sesije: Rastko Petaković, Predstavnik Udruženja Naukatizam

12:00 – 13:00

Panel diskusija: Budućnost tretiranja autizma u regionu

1. Lekari iz regiona
2. Roditelji iz regiona

13:00

Kraj konferencije

Niste se registrovali za konferenciju?

Naši sponzori i donatori