Govornici

Dr. Eric Lemonnier

Francuska

Rezident psihijatrije (Pariz, Francuska), a zatim šef klinike dečje psihijatrije (Brest, Francuska). Član je Laboratorije za neurologiju Regionalnog univerzitetskog bolničkog centra (RUHC) iz Bresta od njegova stvaranja, sprovodeći aktivnosti istraživanja i nadzora nad tezama.

Vodio je Resursni centar za autizam u Bretanji od njegovog stvaranja 2000. do 2013. Od 2014. odgovoran je za Ekspertski centar za autizam u Limousinu u Francuskoj. Tokom cele karijere vodio je dvostruku aktivnost – kliničku i istraživačku – što mu je omogućilo da ga kontaktiraju kako bi se pridružio naučnim odborima nekoliko udruženja (ARAPI, APESA, AFTR, autisme suisse romande). Njegova su istraživanja dovela do više od 40 publikacija u recenziranim časopisima, uključujući više od 20 u anglosaksonskim časopisima. Od 2008. surađuje s Yehezkelom Ben-Ari na razvoju novog terapijskog pristupa za autizam.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

2. dan 3 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

3. dan 4 Jun 2022

09:00 – 09:30

Uloga bumetanida u lečenju autizma

Niste se registrovali za konferenciju?