Govornici

Dr. Gordana Tomac

Hrvatska

Gordana Tomac je 2005.godine diplomirala na Medicinskom fakultetetu Sveučilišta u Zagrebu. 2011.godine je položila specijalistički ispit iz transfuzijske medicine, te od tada radi kao specijalist u struci. Majka je dva dječaka, od kojih je mlađi dijete s poteškoćama u razvoju odnosno poremećajem iz spektra autizma. Unazad 3 godine se educira u području funkcijske medicine i neurofeedbacka.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

2. dan 3 Jun 2022

Moderator sesije

INOVATIVNI PRISTUPI AUTIZMU

3. dan 4 Jun 2022

Moderator sesije

INOVATIVNA ISTRAŽIVANJA NAČINA TRETIRANJA AUTIZMA

Niste se registrovali za konferenciju?