Govornici

Prof. dr. med. sc. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Poljska

Prof. dr. med. sc. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, je pedijatar, dečji neurolog, specijalizirana za kliničku genetiku. Docentica je na Odseku za dečju neurologiju Univerzitetske dečije bolnice u Lublinu, akademski predavač, a surađuje i sa Univerzitetom za ekonomiju i inovacije u Lublinu i Katoličkim sveučilištem u Lublinu.

Dr. Chrościńska-Krawczyk je diplomirala na Medicinskom univerzitetu u Lublinu. Odbranila je doktorat iz oblasti farmakoterapije epilepsije. 2009. godine dobila je stipendiju za istraživanje od Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja, koja je rezultirala habilitacijskom tezom o uticaju kronične upotrebe metilksantina na učinke antiepileptičkih lekova na životinjskom modelu epilepsije.

Ona je takođe konsultant u oblasti dečije neurologije u provinciji Lublin. Na Odseku za dečiju neurologiju provodi inovativne terapije upotrebom matičnih stanica iz pupčane vrpce i autologne krvi iz pupkovine kod bolesti nervnog sistema kod djece, primjenjujući program „Krv iz pupkovine za cerebralnu paralizu i autizam“. Ona je prva u Poljskoj koja je koristila gensku terapiju u lečenju spinalne mišićne atrofije kod dece.

Posebno su zanimljive neurološke retke bolesti, cerebralna paraliza i interdisciplinarni pristup invaliditetu u detinjstvu. Dr. Chrościńska-Krawczyk je autor mnogih naučnih radova, izveštaja, akademskih udžbenika, te je predavač na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

2. dan 3 Jun 2022

13:45 – 15:00

Panel diskusija: Lečenje matičnim ćelijama (SCT) i autizam

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?