Govornici

Prof. dr. med. sc. Aleksandar Ljubić

Srbija

Prof. dr. med. sc. Aleksandar Ljubić jedan je od najpoznatijih ginekologa u Srbiji čija je stručnost u oblastima reproduktivne medicine i visoko rizičnih trudnoća poznata u celoj zemlji, regionu i svetu. U proteklih trideset godina uspešno je uradio desetine hiljada IVF-ova, porođaja i lečenja visoko rizičnih trudnoća.

Stekao je obrazovanje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, uz postdiplomsko obrazovanje u SAD-u, Japanu, Velikoj Britaniji i Grčkoj. Preko 25 godina radio je na Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije kao lekar, zamenik direktora i direktor, a na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent, vanredni profesor i profesor.

Profesor Ljubić je učestvovao na velikom broju međunarodnih i domaćih kongresa, simpozijuma i sastanaka. Organizator je brojnih kongresa i konferencija iz oblasti ginekologije i perinatalne medicine.
Njegova glavna područja istraživanja su biotehnologija u reproduktivnoj i perinatalnoj medicini, regenerativna medicina, potpomognuta reprodukcija, minimalno invazivna reproduktivna hirurgija, kao i biologija tumora.

Pionir je u invazivnim postupcima vođenim ultrazvukom nad fetusom, direktnom sazrevanju fetalnih pluća, izumitelj metode prenatalnog skrininga sluha (PHS) (Sovilj-Ljubic), nehirurškim lečenjem fibroida i naprednim NOTES laparoskopskim procedurama. Osnivač je programa SEGOVA.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

2. dan 3 Jun 2022

15:30 – 15:50

Prenatalni rizici za poremećaj spektra autizma

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?