Govornici

Dr. Džihan Abazović

Crna Gora

Dr. Džihan Abazović specijalista je hitne medicine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine, a po završetku studija radio je u oblasti kliničke genetike i međućelijske signalizacije.

U narednim godinama stekao je dragoceno znanje u upravljanju krvlju. Bio je načelnik odelenja hitne medicine u Urgentnom medicinskom centru Crne Gore (2013-2018), a od 2010. godine Dr. Abazović radi na projektu Instituta za biohemiju i molekularnu biologiju.

Zajedno sa kolegama dr Abazović je bio prvi lekar u Srbiji koji je u kliničku praksu uveo regenerativnu medicinu. Istraživanje matičnih ćelija i derivata krvi u ortopediji i ginekologiji su njegovi najveći interesi i zajedno sa svojim timovima uvodi nove tehnike lečenja različitih patologija, poput neurorazvojnih poremećaja.

Autor je brojnih publikacija i predavač na brojnim Kongresima.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

2. dan 3 Jun 2022

13:45 – 15:00

Panel diskusija: Lečenje matičnim ćelijama (SCT) i autizam

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?