Govornici

Dr Isaac Melamed

Sjedinjene Američke Države

Dr. Isaac Melamed trenutno je kliničar u privatnoj praksi u području Denvera u Coloradu. Prethodno je bio u akademskim krugovima u SAD-u, Kanadi i Izraelu. U fokusu mu je interakcija između imunološkog i živčanog sustava – neuro-imune veze objavljujući preko 150 radova, prezentirajući i predajući diljem svijeta. Također je osnovao neovisno kliničko istraživačko postrojenje, IMMUNOe Research Center, te je bio glavni istraživač u više od 250 kliničkih ispitivanja. Njegova glavna područja interesa su:
• Unakrsni razgovori između živčanog i imunološkog sustava
• Uloga imunološkog sustava u neuroupalnim bolestima
• Citoskeletna signalizacija

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

2. dan 3 Jun 2022

11:30 – 12:00

IVIG za autizam

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?