Govornici

Prof dr. med.sc. Nermina Kravić

Bosna i Hercegovina

Prof dr. med.sc. Kravić Nermina, prim. neuropsihijatar, subspecijalista dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije, grupni analitičar, zaposlena je na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla, i šef je Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju.

Rođena je 1968.godine u Tuzli, tu se školovala i godine 1993. stekla zvanje doktora medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Magistrirala i doktorirala na teme iz oblasti posljedica ratne traume kod djece i adolescenata.

Stručni poslijediplomski studij iz dječije i adolescentne psihijatrije pohađala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska, položila je sve predviđene ispite i stekla zvanje subspecijaliste iz dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije 2015.godine.
U organizaciji Instituta za grupnu analizu iz Zagreba završila je petogodišnju izobrazbu iz grupne analize i stekla zvanje grupnog analitičara.

U saradnji sa Udruženjem EMDR iz Velike Britanije i Sjeverne Irske završila je tri nivoa izobrazbe iz psihoterapijske tehnike EMDR (Eye movement desensitization reprocessing).

Imala je više edukacija iz oblasti dječije i adolescentne psihijatrije i genetike, učestvovala je u više međunarodnih projekata saradnje i istraživačkim projektima sa univerzitetima u Holandiji, Njemačkoj, Švicarskoj, Italiji, Norveškoj i Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je boravila u studijskim posjetama i prezentirala radove.

Redovito učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima i stručnim skupovima. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli stekla je zvanje vanrednog profesora. Objavila je više naučnih i stručnih radova i publikacija u domaćim i međunarodnim časopisima.

All Sessions on SEECA

1. dan 2 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

2. dan 3 Jun 2022

Moderator sesije

DIJAGNOSTIČKI PARAMETRI & IMUNOTERAPIJA

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?