Govornici

Dr.Nicola Antonucci

Italija

Dr. Nicola Antonucci je psihijatar iz Barija, Italije. Diplomirao je medicinu na Univerzitetu u Bariju i specijalizirao psihijatriju na istom univerzitetu. Tokom specijalizacije bio je član istraživačke grupe za Psihijatrijske neuroznanosti i radio je na Neuro-Imagingu pomoću funkcionalnog MRI-ja, i spektroskopije primenjene kod pacijenata oboljelih od shizofrenije.

Počeo je raditi s Institutom za istraživanje autizma (ARI) u San Diegu u Kaliforniji u listopadu 2006. godine, kada je njegovoj kćeri dijagnosticiran autizam. Nekoliko meseci je pratio medicinsku obuku u centru Rimland u Lynchburgu u Virdžiniji, pod mentorstvom dr Elizabeth Mumper.

2010. godine, u suradnji s dr. Dariom Siniscalcom, Drugim univerzitetom u Napulju, osnovao je istraživačku grupu za proučavanje molekularnih i staničnih promjena u autizmu. Ova grupa sprovodi nekoliko istraživačkih ispitivanja u saradnji sa različitim međunarodnim univerzitetima i istraživačima u Evropi i SAD -u i već je objavila nekoliko radova u međunarodnim
recenziranim časopisima iz oblasti autizma.

Direktor je Biomedicinskog centra za istraživanje i lečenje autizma u Bariju u Italiji, gdje viđa
svoje pacijente. U svojoj klinici radi isključivo s decom obolelom od neurorazvojnih poremećaja. On prisustvuje naučnim skupovima i medicinskim obukama Instituta za istraživanje autizma, a čest je govornik godišnje konferencije AutismOne u Chicagu, Illinois.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

13:30 – 14:00

Pregled uspešnih medicinskih intervencija u autizmu: praktično iskustvo

2. dan 3 Jun 2022

MODERATOR SESIJE

MATIČNE ĆELIJE U TRETMANU AUTIZMA

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?