Govornici

Prof. dr. sc. James Adams

Sjedinjene Američke Države

Prof. dr. sc. James Adams direktor je Istraživačkog programa za autizam / Asperger na Državnom univerzitetu Arizone u Phoenixu, SAD. Radeći zajedno s lekarima, nutricionistima, biohemičarima i drugima, njegovo istraživanje usredotočeno je na uzroke i lečenje autizma tokom čitavog životnog veka. Dr. Adams veruje da dodatak biomedicinske terapije zasnovane na istraživanju za lečenje osoba s poremećajem iz autističnog spektra može poboljšati efikasnost tekućih obrazovnih, terapijskih i bihevioralnih intervencija.

Dr. James je doktorirao inženjerstvo materijala, ali posljednjih 20 godina svoje je istraživanje usmjerio na biološke uzroke autizma i načine lečenja. Objavio je preko 200 recenziranih naučnih članaka, uključujući preko 50 o autizmu. Vodio je mnoga klinička ispitivanja, uključujući dodatak prehrani, transplantaciju mikrobiote, detoksikaciju i druge.

Također je predsednik Društva za autizam u Feniksu, predsjednik Centra za istraživanje prehrane za autizam, suvoditelj Naučno-savetodavnog odbora Instituta za istraživanje autizma i predsednik Naučno-savetodavnog odbora Neurološke zdravstvene zaklade. Ima odraslu kćer s autizmom.

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

16:10 – 16:40

Novosti o terapiji prenosom mikrobiote / fekalni transplant (MTT / FMT) u poremećaju spektra autizma (odrasli i deca)

2. dan 3 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?