Govornici

Doc. dr. sc. Jasminka Hasic

Bosna i Hercegovina

Jasminka Hasic

Jasminka Hasić Telalović je vanredni profesor komjuterskih nauka an Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST). Doktorirala je inženjering na Univerzitetu Warwick, Ujedinjeno Kraljevstvo, i magistrirala kompjuterske nauke na Univerzitetu Brown, Sjedinjene Američke Države.

Njena istraživačka interesovanja uključuju algoritme, kompjutersku grafiku i veštačku inteligenciju. Posljednje godine provela je analizirajući mikrobiom primjenom bioinformatike kao i tehnika mašinskog učenja. Osim toga, suosnivač je mikrobiomskog startupa sa sjedištem u SAD-u, Olawell Inc.

Pokrenula je projekat u SSST-u, nadovezujući se na svoja prethodna istraživanja u analizi mikrobioma i mašinskog učenja, za istraživanje mikrobioma autistične djece u Bosni i Hercegovini. .

Sesije

1. dan 2 Jun 2022

15:10 – 15:30

Računanje sa mikrobiomom

2. dan 3 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

3. dan 4 Jun 2022

Na ovaj dan nema sesija

Niste se registrovali za konferenciju?